Privacy statement formulieren

Deze privacyverklaring is van toepassing op de formulieren van de Website van Meurs Vervoer en Veiligheid B.V., bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 58722394. Deze Website https://www.vervoerenveiligheid.nl/ (hierna: “de Website” of “deze Website”) wordt beheerd door de moedermaatschappij van Meurs Vervoer en Veiligheid B.V., te weten eelloo B.V. gevestigd te Houten en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 30136788 (hierna: “eelloo”).

Meurs V&V en eelloo respecteren je privacy. Wij erkennen je behoefte aan een goede controle over je persoonlijke gegevens en behandelen jouw gegevens altijd vertrouwelijk. Dit doen we onder meer door ons strikt te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast vinden wij het belangrijk om je op de hoogte te stellen van de wijze waarop wij je gegevens verwerken.

Deze privacyverklaring vormt het uitgangspunt voor de verwerking van de gegevens die jij verstrekt op de Website.

Aard en doeleinden van de verwerking

Als je contact met ons opneemt op de Website zullen wij de gegevens die je verstrekt (via een formulier of chatbox) opslaan in onze administratie. Deze administratie is voor intern gebruik en wordt niet doorgegeven aan derden. We maken wel gebruik van ondersteunende software voor onze administratie, waarbinnen we jouw gegevens opslaan en beheren.

De gegevens die worden verzameld zullen Meurs V&V en/of eelloo gebruiken om
te communiceren over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn.

Wanneer je jezelf aanmeldt voor een dienst(en) (bijv. een vraag om informatie) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.

Bewaartermijnen

Eelloo bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Inzage en correctie

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je onder andere het recht op inzage in de gegevens die eelloo van jou verwerkt (door het invullen van een formulier) en eventueel correctie daarvan. Indien je van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop eelloo jouw gegevens verwerkt, kun je contact opnemen via support@eelloo.nl

Verwijderen gegevens

Mocht het zo zijn dat je wilt dat jouw gegevens worden verwijderd, dan kun je hiertoe een verzoek doen naar support@eelloo.nl. Daarnaast vind je onderaan iedere mailing de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van én de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Klachten

Mocht je van mening zijn wat we onjuist met persoonsgegevens omgaan, dan kun je hierover contact opnemen via support@eelloo.nl.

Vragen?

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact via support@eelloo.nl